coefficient de transmission de chaleur

coefficient de transmission de chaleur
šilumos perdavos koeficientas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, skaitine verte lygus šilumos kiekiui, kurį vienetinio ploto paviršius per vienetinį laiko tarpą perduoda aplinkai, kai paviršiaus ir aplinkos temperatūros skiriasi 1 K. atitikmenys: angl. heat transfer coefficient vok. Wärmeübergangszahl, f; Wärmeübertragungszahl, f rus. коэффициент теплоотдачи, m pranc. coefficient de transmission de chaleur, m

Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2006.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • coefficient de transmission de chaleur — šilumos perdavimo koeficientas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Dydis, apibūdinantis šilumos mainų pro paviršių intensyvumą ir parodantis, koks šilumos kiekis perduodamas nuo vieno šilumnešio kitam per paviršiaus ploto vienetą per laiko… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

  • Coefficient de transmission — ● Coefficient de transmission coefficient caractérisant le transfert de chaleur entre un solide (ou un fluide) à une certaine température et un solide (ou un fluide) à une autre température …   Encyclopédie Universelle

  • coefficient de transmission de la chaleur — šilumos perdavimo koeficientas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. coefficient of heat transmission; heat transmission coefficient vok. Wärmedurchgangskoeffizient, m rus. коэффициент теплопередачи, m pranc. coefficient de transmission de… …   Fizikos terminų žodynas

  • coefficient de transmission thermique — šilumos perdavimo koeficientas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. coefficient of heat transmission; heat transmission coefficient vok. Wärmedurchgangskoeffizient, m rus. коэффициент теплопередачи, m pranc. coefficient de transmission de… …   Fizikos terminų žodynas

  • Coefficient de transmission thermique U — Coefficient de transfert thermique Le coefficient de transfert thermique est un flux thermique au travers d une surface d échange. Il permet de calculer l intensité de l énergie échangée par unité de surface et unité de temps en fonction de la… …   Wikipédia en Français

  • transmission — [ trɑ̃smisjɔ̃ ] n. f. • XIVe, répandu XVIIIe XIXe; lat. transmissio I ♦ Fait, manière de transmettre, de se transmettre. 1 ♦ Action de transmettre (1o). Transmission d un bien, d un droit à une autre personne. ⇒ cession. La transmission des… …   Encyclopédie Universelle

  • coefficient of heat transmission — šilumos perdavimo koeficientas statusas T sritis fizika atitikmenys: angl. coefficient of heat transmission; heat transmission coefficient vok. Wärmedurchgangskoeffizient, m rus. коэффициент теплопередачи, m pranc. coefficient de transmission de… …   Fizikos terminų žodynas

  • Chaleur (thermodynamique) — Transfert thermique  Cet article concerne la notion de chaleur en thermodynamique. Pour les autres sens, voir Chaleur. Un transfert thermique, appelé plus communément chaleur[1], est un transfert d énergie microscopique désordonnée. Cela… …   Wikipédia en Français

  • heat transfer coefficient — šilumos perdavos koeficientas statusas T sritis Standartizacija ir metrologija apibrėžtis Dydis, skaitine verte lygus šilumos kiekiui, kurį vienetinio ploto paviršius per vienetinį laiko tarpą perduoda aplinkai, kai paviršiaus ir aplinkos… …   Penkiakalbis aiškinamasis metrologijos terminų žodynas

  • over all heat transfer coefficient — šilumos perdavimo koeficientas statusas T sritis Energetika apibrėžtis Dydis, apibūdinantis šilumos mainų pro paviršių intensyvumą ir parodantis, koks šilumos kiekis perduodamas nuo vieno šilumnešio kitam per paviršiaus ploto vienetą per laiko… …   Aiškinamasis šiluminės ir branduolinės technikos terminų žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”